รวมภาพถ่าย จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 255
9
19 – 21 กรกฎาคม 2559
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380
และททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

รวมภาพบรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปี 2558

Photo By: Nikon Aod Thailand 

ผลการตัดสินการประกวดรถเทียนพรรษา
และขบวนแห่เทียนพรรษา ปี 255
8

รางวัลเทียนพรรษา

รางวัลที่ 1 อำเภออู่ทอง
รางวัลที่ 2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รางวัลที่ 3 อำเภอเดิมบางนางบวช และ อำเภอหนองหญ้าไซ

 

รางวัลขบวนแห่เทียนพรรษา

รางวัลที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รางวัลที่ 2 อำเภอบางปลาม้า
รางวัลที่ 3 อำเภออู่ทอง และ อำเภอด่านช้าง

ผลการประกวดสุดยอดเทียนพรรษา

จำนวนการกด LIKE ภาพรถเทียนพรรษาของแต่ละอำเภอ

อันดับที่ 1 อำเภอบางปลาม้า 47,154 ครั้ง
อันดับที่ 2 อำเภอสามชุก 41,929 ครั้ง
อันดับที่ 3 อำเภอศรีประจันต์ 26,841 ครั้ง
อันดับที่ 4 อำเภออู่ทอง 5,666 ครั้ง
อันดับที่ 5 อำเภอหนองหญ้าไซ 5,596 ครั้ง
อันดับที่ 6 อำเภอดอนเจดีย์ 3,518 ครั้ง
อันดับที่ 7 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 3,486 ครั้ง
อันดับที่ 8 อำเภอด่านช้าง 3,111 ครั้ง
อันดับที่ 9 อำเภอสองพี่น้อง 3,034 ครั้ง
อันดับที่ 10 อำเภอเดิมบางนางบวช 1,883 ครั้ง

 


ผลการตัดสินการประกวดรถเทียนพรรษา
และขบวนแห่เทียนพรรษา ปี 2557


รางวัลเทียนพรรษา

รางวัลที่ 1 อำเภอหนองหญ้าไช
รางวัลที่ 2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รางวัลที่ 3 อำเภอศรีประจันต์

รางวัลขบวนแห่เทียนพรรษา

รางวัลที่ 1 อำเภอด่านช้าง
รางวัลที่ 2 อำเภอสองพี่น้อง
รางวัลที่ 3 อำเภอเดิมบางนางบวช และ อำเภอดอนเจดีย์

ผลการประกวดสุดยอดเทียนพรรษา

จำนวนการกด LIKE ภาพรถเทียนพรรษาของแต่ละอำเภอ

ลำดับที่ 1 อำเภอบางปลาม้า 22,591 ครั้ง
ลำดับที่ 2 อำเภอศรีประจันต์ 6,893 ครั้ง
ลำดับที่ 3 อำเภอสองพี่น้อง 3,039 ครั้ง
ลำดับที่ 4 อำเภอด่านช้าง 2,723 ครั้ง
ลำดับที่ 5 อำเภออู่ทอง 1,947 ครั้ง
ลำดับที่ 6 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1,507ครั้ง
ลำดับที่ 7 อำเภอดอนเจดีย์ 1,139 ครั้ง
ลำดับที่ 8 อำเภอหนองหญ้าไซ 1,122 ครั้ง
ลำดับที่ 9 อำเภอเดิมบางนางบวช 999 ครั้ง
ลำดับที่ 10 อำเภอสามชุก 792 ครั้ง


ผลการตัดสินการประกวดรถเทียนพรรษา
และขบวนแห่เทียนพรรษา ปี 255
6

รางวัลเทียนพรรษา
รางวัลที่ 1 อำเภออู่ทอง
รางวัลที่ 2 อำเภอหนองหญ้าไซ
รางวัลที่ 3 อำเภอด่านช้าง

รางวัลขบวนแห่เทียนพรรษา
รางวัลที่ 1 อำเภอสองพี่น้อง (ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ร่วมกัน)
รางวัลที่ 1 อำเภอด่านช้าง
รางวัลที่ 2 อำเภอเมือง

ประกาศผลคะแนนโหวต
สุดยอดเทียนพรรษาสุพรรณบุรี ปี 2556

ลำดับที่ 1 อำเภอบางปลาม้า จำนวน 16,118 Like
ลำดับที่ 2 อำเภออู่ทอง จำนวน 8,519 Like
ลำดับที่ 3 อำเภอด่านช้าง จำนวน 4,245 Like
ลำดับที่ 4 อำเภอสองพี่น้อง จำนวน 3,665 Like
ลำดับที่ 5 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 2,366 Like
ลำดับที่ 6 อำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 2,080 Like
ลำดับที่ 7 อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 1,917 Like
ลำดับที่ 8 อำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 988 Like
ลำดับที่ 9 อำเภอสามชุก จำนวน 764 Like
ลำดับที่ 10 อำเภอดอนศรีประจันต์ จำนวน 616 Like


ประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษา

   ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งต้องมีการหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การหล่อเทียนแต่ละเล่มจะต้องหล่อด้วยขี้ผึ้ง ต้องใช้ขี้ผึ้งในการหล่อเทียนหนักถึง ๑๖ ชั่ง เมื่อถึงเวลาหล่อเทียน สำนักพระราชวัง จำบอกบุญไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน และ ขุนนางฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น ให้นำขี้ผึ้งมาช่วยกันหล่อเทียนจึงสำเร็จลงได้จำนวนเทียนที่หล่อจึงมีมากขึ้น

   เหตุที่ต้องมีประเพณีหล่อเทียน คือ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ บรรดาภิกษุ สามเณรต้องจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ ที่กำหนดตลอดระยะเวลา ๓ เดือน มิให้ไปค้างแรมที่อื่นๆ ระหว่างการจำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร จะมีการสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนจุดเพื่อบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงร่วมมือร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา เทียนที่หล่อขึ้นจึงเรียกว่า “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจำนำพรรษา”

   การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้แสงสว่าง พิธีหล่อเทียนเริ่มก่อนเข้าพรรษา ประมาณ ๑ สัปดาห์ เมื่อหล่อเทียนเสร็จ วันรุ่งขึ้นจะนำเทียนพรรษาที่หล่อได้ จัดขบวนแห่นำไปถวายที่วัด เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันนั้นจะมีการทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุ เพื่อเป็นการร่วมกุศลกันในหมู่บ้าน

   อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Last modified: 20/07/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร | แผนที่ | การเดินทาง |  Other | Suphan Gallery